RG Ateliér

Radoslav Repka & Jozef Guľaš

Spoločnosť RG Ateliér, s.r.o. vznikla na základe niekoľkoročnej bohatej skúsenosti konateľov, ktorý pred vznikom spoločnosti podnikali na samostatných živnostiach a rozhodli sa touto obchodnou spoločnosťou riešiť spoločne partnerstvo.

Profesionálna prax je tvorená za obdobie od roku 2001 po súčasnosť.  Za toto obdobie sme vypracovali a odovzdali viac ako 500 rôznych projektových dokumentácií.

 • Územnoplánovacia dokumentácia
 • Architektonická štúdia
 • Projekt na územné rozhodnutie
 • Projekt dopravnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • Projekt na stavebné povolenie
 • Realizačný projekt
 • Inžinierska činnosť
 • Príprava a realizácia stavieb
 • Stavebný a autorský dozor
 • Návrh a realizácia interiérov
 • Návrh záhrad
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Energetické certifikáty

Zrealizovaných projektov chát

Zrealizovaných projektov bytových stavieb

Zrealizovaných projektov rodinných domov